Speciální výroba

Nativel zpracovává citlivé produkty ve speciálně chráněném prostředí. Takto jsou konečné produkty obzvláště dobře chráněny před cizími částicemi.

Dodatečná úprava a kompletace silikonových dílů

Společnost Nativel provádí přepracování plastových dílů. Zpracovávány jsou i obzvláště citlivé výrobky. Precizní školení v kombinaci s dlouholetými zkušenostmi našich zaměstnanců zajišťují splnění i vysokých požadavků zákazníků. Výroba se zaměřuje na výrobky používané v oblasti zdravotnické techniky, například ventilační masky pro novorozence a kojence, stejně jako součásti chirurgických přístrojů nebo příslušenství pro autoklávy.

Ruční 100% kontrola silikonových dílů

Některé předměty vyžadují vzhledem ke svému použití 100% ruční kontrolu. Tato činnost vyžaduje maximální trpělivost a koncentraci a vykonávají ji osvědčené pracovnice s dlouholetou praxí. Mezi kontrolované výrobky patří například hadičky peristaltických čerpadel pro dialyzační přístroje.

Temperování silikonových dílů

Pro splnění vysokých fyzikálních požadavků, zejména v oblasti lékařského a potravinářského průmyslu, jsou silikonové díly často temperovány. Společnost Nativel k tomuto účelu používá temperovací pece vybavené bezpečnostním monitorovacím a dokumentačním systémem.

Dodržování norem kvality

U popsaných činností provádí společnost Nativel sledování šarží. Na přání zákazníka je dosahováno výrazně vyšších standardů, než vyplývá ze specifikace ISO 9001. Někteří koncoví zákazníci mají zvláštní požadavky vyplývající z certifikace ISO 13485. Kromě toho společnost Nativel zpracovává také produkty registrované u Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv FDA.